Marion Lentz van der Wal

marionlentz

Marion Lentz van der Wal

Een kennismaking

Marion is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie:

Register Algemeen Practicus
Register Sportfysiotherapie

En is aangesloten bij

Parkinsonnet regio Nijmegen Boxmeer

Geregistreerd Fysiotherapeut

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd.
Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.
Om de kwaliteit nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich inschrijven in het Kwaliteits(deel)register.

Scholing

In de jaren na mijn basisopleiding (afstudeerjaar 1990) heb ik verschillende bij- en nascholingen gedaan om de behandelmogelijkheden uit te breiden en me up-to-date te houden over de nieuwe ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en me verder te specialiseren.
Dit betekent dat u met veel uiteenlopende klachten behandeld kunt worden.
Informeer derhalve gerust of u met uw zorgvraag bij mij terecht kan.
Indien nodig verwijs ik u naar een geschikte collega uit een samenwerkingsverband met praktijken in de regio.