Vergoeding en Tarieven

Zorgverzekeraars en declareren

Er zijn contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars. Ik declareer de tarieven die de zorgverzekeraars als richtlijn aangeven rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.
Ik raad u aan vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen betreffende de vergoedingen fysiotherapie.

Basis of aanvullende verzekering

Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie slechts beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij deze behandelingen is het eigen risico van toepassing.
Een aanvullende verzekering met een goede dekking voor fysiotherapie is daarom aan te raden.
Hier is geen sprake meer van een eigen risico, maar de vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar en per pakket.
Meer informatie hierover vindt u op de website www.defysiotherapeut.com

Een afspraak afzeggen

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Om een afspraak af te zeggen kunt u bellen naar:
0487 521437

 

Tarieven 2022-2023

Indien de behandelingen niet (meer) vergoed worden door uw zorgverzekeraar en/of de declaratie niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd kan worden, breng ik de volgende bedragen rechtstreeks bij u in rekening (wijzigingen onder voorbehoud).

PrestatiebeschrijvingTarief
Zitting€ 32,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 46,00
Telefonische zitting€ 11,00
Screening€ 16,00
Intake en onderzoek na screening€ 31,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 46,00
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 57,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen€ 30,00
Toeslag voor uitbehandeling€ 14,00
Inrichtingstoeslag€ 7,25
Toeslag buiten reguliere werktijden€ 15,00
Niet nagekomen afspraak€ 24,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelenkostprijs
Eenvoudige, korte rapporten€ 25,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 50,00

Gang van zaken

De fysiotherapeut is de specialist in bewegen die zorgt dat u weer optimaal kunt bewegen.
Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk, de fysieke gevolgen van een ongeval, ziekte of operatie, een sportblessure, een verkeerde houding of gewoon omdat het lichaam ouder wordt, met de fysiotherapeut bespreekt u wat u nodig heeft om weer in beweging te komen.

We kijken samen naar uw wensen, lichamelijke conditie en mogelijkheden. Met de adviezen en oefeningen zorgen we er samen voor dat u weer beter kunt bewegen. Zodat u uit het leven kunt halen wat er in zit.

Fysiotherapie rechtstreeks toegankelijk

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut.
U hoeft dus niet langs de huisarts om een verwijsbriefje te vragen.
U kunt meteen aan uw herstel gaan werken.
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek waarin vastgesteld wordt of u bij mij aan het juiste adres bent. Als dat het geval is, stellen we samen een behandelplan op.
Normaal gesproken stel ik dan uw huisarts op de hoogte van uw zorgvraag en het plan dat we samen gemaakt hebben.

Plaats van behandeling

Afhankelijk van hoe mobiel u bent kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.
Voor een behandeling aan huis moet ik de zorgverzekeraars echter nog wel een verwijzing met diagnose van een arts kunnen overleggen.

Marion Lentz van der Wal

Een kennismaking

Marion is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie:

Register Algemeen Practicus
Register Sportfysiotherapie

En is aangesloten bij

Parkinsonnet regio Nijmegen Boxmeer

Geregistreerd Fysiotherapeut

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd.
Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.
Om de kwaliteit nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich inschrijven in het Kwaliteits(deel)register.

Scholing

In de jaren na mijn basisopleiding (afstudeerjaar 1990) heb ik verschillende bij- en nascholingen gedaan om de behandelmogelijkheden uit te breiden en me up-to-date te houden over de nieuwe ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en me verder te specialiseren.
Dit betekent dat u met veel uiteenlopende klachten behandeld kunt worden.
Informeer derhalve gerust of u met uw zorgvraag bij mij terecht kan.
Indien nodig verwijs ik u naar een geschikte collega uit een samenwerkingsverband met praktijken in de regio.